Velkomen til Røldal Sokn
GUDSTJENESTER i RØLDAL STAVKYRKJE

Velkomen til gudstjenester på de følgende dagene:

  • Søndag 8. juli, lørdag, Pilegrimsmesse,  kl. 23.00
  • Søndag 23. juli, 7. søndag i treenighetstiden,  kl. 11.00

  • Søndag 13. august, 10. søndag i treenighetstiden; kl. 17.00
  • Søndag 27. august, 12. søndag i treenighetstiden,  kl. 11.00

  • Søndag 10. september, Vingårdssøndag,  kl. 11.00
  • Søndag 24. september, 16. søndag i treenighetstiden,  kl. 11.00

  • Søndag 15. oktober, 19. søndag i treenighetstiden,  kl. 11.00
  • Søndag 5. november, 3. Allehelgensdag,  kl. 11.00